Valimised 2023

Valitsus kavatseb hinnatõusust koguda kodutarbijatelt makse sadu miljoneid eurosid, toetusteks aga ette näha eeldatavalt vaid kümneid miljoneid. Inimesed suunatakse sotsiaalabi järjekorda, samal ajal kui riigieelarvet ootab suur lisatulu. Parim lahendus olukorrale on alandada käibemaksu

Kalle Muuli „Raha on vaba. Võitlus viie miljardi euro pärast“ on kirjutatud positsioonilt, et pensionireform oli mitte ainult kasulik, vaid ka vajalik. Olen Kalle Muuli peale heas mõttes kade.

Riigikogu Isamaa fraktsioon esitas 2022. aasta riigieelarvele muudatusettepaneku, millega nähakse ette elektri, gaasi ja kaugkütte käibemaksu langetamine 20-lt protsendilt 9-le. Urmas Reinsalu sõnul on ajutine käibemaksu langetus kõige efektiivsem viis, kuidas hinnašokki leevendada

Tulevased valmised

2021 17. okt KOV
2023 5. märts RK
2024 Europarlament
2025 19. okt KOV
2026 President
2027 7. märts RK
2029 21. okt KOV
2029 Europarlament
2031 2. märts RK
2031 President
2033 16. okt KOV
2034 Europarlament
2035 4. märts RK
2036 President
2037 18. okt KOV
2039 6. märts RK
2039 Europarlament

Riigikogu valimised toimuvad märtsi esimesel pühapäeval.

Kohalikud valimised toimuvad oktoobri kolmandal pühapäeval.

Presidendivalimised toimuvad enne presidendi ametiaja lõppu, üldjuhul augustis.

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad tavaliselt juunis, ent võivad nihkuda vahemikus aprillist juulini; täpse aja määrab Euroopa Komisjon.

Alates 2021. aastast võetakse Eestis kasutusele elektrooniline valijate nimekiri. Valimisjaoskonna hääletamisruumis kontrollitakse elektroonilisest valijate nimekirjast valija hääleõigust. Hääletamissedeli saamisel annab valija allkirja allkirjalehele.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2021

Hääletamise aeg

Valimisnädal algab esmaspäeval, 11. oktoobril. See koosneb kuuest eelhääletamise päevast ning lõpeb pühapäevasel valimispäeval, 17. oktoobril. Eelhääletamise ajal on võimalik hääletada ka elektrooniliselt.